Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δραστηριότητες

 • Αρχιτεκτονική κήπου
 • Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση χώρων πρασίνου
 • Τοποθέτηση χλοοτάπητα (σπορά)
 • Ανθόκηποι, φυτά, δέντρα
 • Φυτεύσεις, μεταφυτεύσεις μεγάλων δέντρων και φυτών
 • Κατασκευή - συντήρηση
 • Κατασκευή χώρων αθλοπαιδιάς
 • Ανακατασκευή και συντήρηση υπαρχόντων υποδομών
 • Κατασκευές με πέτρα (βραχόκηποι, πλακοστρώσεις, διάδρομοι, δάπεδα, bbq)
 • Υδάτινες κατασκευές (λίμνες, ρυάκια, πισίνες)
 • Ξύλινες κατασκευές (πέργκολες, φράχτες, ξύλινα δάπεδα, κιόσκια)
 • Συντήρηση πρασίνου
 • Κούρεμα
 • Κλάδεμα
 • Αερισμός, αραίωμα χλοοτάπητα
 • Σκάλισμα, βοτάνισμα
 • Πρόληψη, καταπολέμηση ασθενειών
 • Φύτευση εποχιακών φυτών, λουλουδιών
 • Λίπανση
 • Ψεκασμοί
 • Έλεγχος αρδευτικού συστήματος
 • Καθαρισμός
 • Διαχείριση ειδικών έργων
 • Αποψιλώσεις δρόμων και αρχαιολογικών χώρων, αναπλάσεις πλατειών, εγκατάσταση και συντήρηση αρδευτικών δικτύων και αυτοματισμών, εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και βελτίωσης ποιότητας του νερού, γεωτρήσεις, χωματουργικές εργασίες, αποστραγγιστικά έργα.